28 Haziran 2013 Cuma

Değişim - Change


Değişim rüzgarları her yerde...İlginç bir dönemden geçiyoruz. Gerek kişiler, gerek topluluklar hayatlarının uzun zamandır idare ederek kaldıkları bölümlerini artık kaldıramaz hale geldi. İçsel olarak yavaş yavaş kabaran, demlenen isyan duyguları hayata geçti..Etrafım hep bir değişim içinde..İnsanlar büyük riskler alarak, güvenli alanlarından çıkarak eskiyi yıkıyor ve yeniye yol alıyorlar..Uzun zamandır cesaret edemedikleri adımları atıp, adeta simitsiz denize atlıyorlar..İçlerinde bilinmezin kıpırtıları ve heyecanı ve herşeyi göze almışlığı..Fırtınadan önceki uzun sessizlik bitti..
Çok güzel bir dönem, herkesin kendi gerçeğini daha fazla sahiplendiği ve bu yolda ilerlediği bir zaman.
İçsel olarak ben kendim için de aynı dönemdeyim..Bir sürü karmaşık duygudan geçiyorum. Sanki uykuda olan bir yanım uyandı ve harekete geçti, ama bir diğer yanım da çok korkuyor. Yine de yaşama daha fazla bağlandığımı hissetmenin kıpır kıpır coşkusu da var içimde.. Bilinmezin riskleri içimi zaman zaman alabora etse de, geri dönüşü olası olmayan bir yerdeyim, biliyorum. Atlıyorum ileriye..
İstiyorum hemen koşturayım, çözeyim bilinmezi ve güvenli bir yolda olayım..Ama herşeyin bir zamanı var..Sanki etrafım biraz daha sabit olsa, kendimi daha iyi hissedeceğim düşüncesindeyim..Ama öyle değil..Görünenin iluzyonu kalktı ve içsel değişimler her yanımda çatırdatıyor sabit gibi görünenleri..
Heyecanlı bir zaman, tadını çıkarmak lazım..Benimle aynı yolculukta olan herkese sesleniyorum: Yaratacağınız yeniyi ve güzellikleri merakla bekliyorum. İnancınızı koruyun ve olumluya odaklanın diyorum..
Sevgilerimle
*
The winds of change are everywhere.We are going through an interesting period. The individuals as also the crowds can not go on  with the parts in their lives that they were baring anymore. The feelings of rebelling, which were blossoming slowly inside came out. Wherever I look there is change. People are leaving their comfort zones, break the old paradigms, take huge risks and move on to the new. They are taking the steps, that they were not daring take for a long time and jump into the sea without life buoys. Inside are the turbulences and excitements of the unknown, also the unbending intent to go for it. The long silence before the storm is finished.
It is a beautiful time, everyone is more into their own truth and following this path.
I am also in a similar time. I am going through lots of emotions. It feels like a part of me, who was asleep woke up and became active. another part of me is afraid. Also I feel joy of being more a part of life. Although the risks of the unknown, sometimes make me feel upside down, I know going back is not possible anymore. I am jumping into the new.
I want to run quickly, solve the unknown and be on a safe road again. But everything has it's own time. I feel like,if only around me everything would be more stable, I would feel better. But it doesn't work like that. The illusion of what we see is lifted and the inner winds of change is breaking everything we see around us.
It is an exciting time, we need to enjoy it. I want to say the following to everyone, who is going through the same period: I am curious about the new and the beautiful that you are about to create. Keep your faith and be focused on the positive..
With My Love


5 Haziran 2013 Çarşamba

Gençliğe Hitabe - Address to the Turkish YouthMUSTAFA KEMAL ATATÜRK Gençliğe Hitabe

            Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
            Mevcudiyetinin ve istikbâlinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, se-ni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet’i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünme-yeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyet’ine kastedecek düş-manlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün or-duları dağıtılmış ve memleketin her köşesi, bilfiil işgal edil-miş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet, dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
            Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtar-maktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kan-da mevcuttur.

              20 Ekim 1927

Sevgilerimle

*

           MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'S ADDRESS TO TURKISH YOUTH

Turkish Youth, Your first duty is to preserve and to defend Turkish
Independence and the Turkish Republic forever. This is the very
foundation of your existence and your future. This foundation is your most
precious treasure. In the future, too, there may be malevolent people at
home and abroad, who will wish to deprive you of this treasure. If some
day you are compe lled to defend your independence and your Republic, you
must not hesitate to weigh the possibilities and circumstances of the
situation before doing your duty. These possibilities and circumstances
may turn out to be extremely unfavourable. The enemies c onspiring against
your independence and your Republic may have behind them a victory
unprecedented in the annals of the world. It may be that, by violence and
trickery, all the fortresses of your beloved fatherland may be captured,
all its shipyards occupied, all its armies dispersed and every corner of
the country invaded. And sadder and graver than all these circumstances,
thos e who hold power within the country may be in error, misguided and
may even be traitors. Furthermore, they may identify personal interests
with the political designs of the invaders. The country may be
impoverished, ruined and exhausted. Youth of Turkey's future, even in
such circumstances it is your duty to save Turkish Independence and the
Republic. You will find the strength you need in your noble blood.

20 October 1927

With My Love

1 Haziran 2013 Cumartesi

Hırvatistan - Croatia

Lun Pag Adası
*
Lun Pag Island


Bosna Neum - Bosnia Neum


Dalmaçya Kıyıları - Dalmatian Coast

Split 


Dubrovnik'e giderken
Sevgilerimle
*
On the way to Dubrovnik
With My Love