22 Mayıs 2013 Çarşamba

Babacığım Doğum Günün Kutlu Olsun - Happy Birthday Dear Father


Nice sağlıklı, neşeli ve mutlu yaşlar olsun ..

Sevgilerimle
*
I wish lots of healthy, joyful and happy years..

With My Love

21 Mayıs 2013 Salı

Sorun Yaratan bir Bağımlılığın Üstesinden Gelmek - Overcoming a Troublesome Addiction


ALIŞKANLIĞI DEF ETMEK

Sorun yaratan bir Bağımlılığın üstesinden gelmek

Çoğumuz, belki neredeyse hepimiz bir davranış şekline bağımlıyız veya halen bunun yarattığı kapana kısılmışlıkla mücadele ediyoruz.  Bu bir madde bağımlılığı olabilir, alkol, marihuana, kokain, sigara, yemek, kahve veya şeker olabilir. Bu bir kişi bağımlılığı da olabilir- bir kişiye sevgi, onay, ilgi veya tersi için bağımlı olmak--kronik olarak yakınlıktan kaçınmak. Korkumuzdan, utancımızdan, şoktan; kendimizi meşgul kılarak, aşırı çalışarak, alışveriş yaparak, veya saplantılı olarak kontrol ihtiyacında olarak, güç, veya çoklu cinsel partnerler bularak kaçınabiliriz.

Bir davranışın bağımlılık olduğunu nasıl anlarız?

Nihai olarak: Bağımlılık bizi korkularımızı, içimizdeki boşluğu, hepimizde olan ve hayatımıza yıkıcı bir etkisi olan derin utancı hissetmekten alıkoyan bir çeşit kronik davranıştır.
Çoğu zaman davranış o kadar otomatiktir ki, neyden kaçındığımızı bile bilemeyiz. Ya da bazen bir bağımlılık içinde olduğumuz anlamayız, zira davranış sosyal olarak kabul edilir bir davranıştır ve bize faydası vardır, cinsel olarak kendini özgür hissetmek gibi, sürekli uyarılma halinde olmak ve eğlenmek gibi veya madde kullanımının arkadaşlığın bir parçası olması gibi.

Andrew, insanların arasında içtiği zaman kendini daha rahat hissediyordu. Sadece yoğun bir içsel çalışma ile geçen bir yıldan sonra anladı ki güvensizliklerini alkolün arkasına sakladığını fark etti. 12 Adım programına katıldı, ayık kalmaya kendini adadı. Kendini 'alkolik' olarak etiketlemeye isteksiz olmasına rağmen düzenli olarak toplantılara katıldı. Aynı zamanda kendini  gelişim seminerlerine ve düzenli bireysel terapiye adadı.

Daniela sevgiye aç ve kolaylıkla; erkek arkadaşı tarafından red edilme ile ilgili en ufak bir işaret aldığında ya da ona ulaşma güçlüğü çektiğinde panik hissediyor. Erkek arkadaşı ise ondan hissettiği baskı nedeniyle geri çekiliyor ve mesafe koymak için bahaneler yaratıyor. Panik içinde olan küçük kızla  nasıl baş edeceğini bilmiyor ve kendi alanına sahip çıkma konusunda kendini suçlu hissediyor. Ama kendi konuları üstünde çalıştıktan sonra, net olarak anladı ki anne/baba rolünü üstlenmek istemiyor ve sınır koymayı öğrenmeye başladı. Daniela bir kişi bağımlısı, karşısındakini; kendi içindeki boşluk ve yalnızlık duygularından onu kurtaracak biri olarak görüyor.

Oscar, bir kadınla sadece onun tamamen kendisine adandığını, ona koşulsuz ilgi ve destek verdiğini hissettiğinde birlikte olabiliyor.  İş projelerine derinden bağlı ve kendi ayakları üzerinde duran ve kendi projeleri olan bir kadınla olduğunda kendini tehdit altında görüyor. Karşısındaki kadının tamamen kendisine adanmışlığında en ufak bir azalma hissettiğinde kendini geri çekiyor ve yeni bir ilişkiye giriyor. Oscar bir kontrol bağımlısı.

Samuel düzenli olarak marihuana içiyor. Bunu hiç bir bağımlılık olarak görmedi, çünkü onun için duman tüttürmek özgürlüğününün ve umarsız yaşam stilinin bir parçası. Bunun yanında, marihuananın verdiği gevşeme ve genişleme hissi ve kazandırdığı içgörüler hoşuna gidiyor. İçmediği zaman, kendini çok daha endişeli hissediyor, hatta elleri titriyor. Endişesi için ilaç olarak kullanıyor marihuanayı. Sorun şu ki, endişesinin farkında değil veya endişesi ile etkin bir şekilde baş etmiyor. Bunun ötesinde, bağımlılığı kız arkadaşını uzaklaştırıyor, çünkü kız arkadaşı onun varlığını içtiği zaman hissedemiyor.


Alışkanlığımızı def etmemize ne izin veriyor? Sonunda ne zaman bağımlı davranışımızla yüzleşmeye ve  üstesinden gelmeğe hazır oluruz?

İlk olarak, bir bağımlılığımızın olduğunun ve bunun hayatımıza olumsuz bir etkisinin  olduğunun farkında olmalıyız . Andrew içki içtiğinde kendini gerçek hissetmiyor. Daniela umutsuz tutunmasıyla erkek arkadaşını deli ediyor, ve Oscar hayatında derin bir yakınlık hissinin özlemini duyuyor. Her üçü de sorun yaratan bir bağımlılığa sahip olduklarını fark etmişlerdi.

İkincisi, durmak için kendimizde, bağımlılığın bedelinin çok yüksek olduğunu anladığımız için yüksek bir motivasyon hissetmeliyiz. Belki bedel sağlığımız, ilişkilerimiz, öz güven ya da yaratıcılık..Öyle bir noktaya gelmeliyiz ki, anında hazdan daha büyük bir arzuyla gelişimi istemeliyiz. Bağımlılık tarafından örtülenen, endişeyi, boşluk hissini ve çaresizliği kapsayabilme yeteneğini geliştirmeliyiz.

Bağımlılıklarımız zorlayıcıdır. Disiplin ve kararlılıkla üstesinden gelebileceğimiz bir alışkanlıktan fazlasıdırlar. Çoğunlukla, korku ve utancın üstesinden gelmek için  içsel çalışmayı yapmadan bağımlılıktan kurtulmaya çalışan bir kişi başarılı olmaz. Kalıcı olmaz, çünkü hayat koşulları içimizdeki endişeyi tetiklediği zaman, bağımlı davranışımıza geri döneriz.

Matthew'un  alkol içmede aşırılığa gitme konusunda uzun zamandır bir sorunu var. Düzenli olarak içmiyor, ama hayatı ne zaman fazla stresli olsa, günlerce aşırı içiyor. 3 Defa tedavi gördü ve her seferinde, sorunun  giderildiğinden emin olarak çıktı. Program bittiğinde 12 adım programına ve düzenli olarak toplantılara katılması için yoğun bir şekilde cesaretlendirildi. Ama tamamen red etti. Ayık kalmak için desteği ihtiyacı olmadığı ve bir hastalığa sahip olmadığı konusunda tamamen ikna olmuştu. İş stresi baş edemediği bir noktaya geldi anda tekrar aşırı içmeye başladı.

Bir bağımlılıktan kurtulmak için üçüncü koşul, güvenilir destek almaktır. Uğraştığımız konuya bağlı olarak bu yakın bir arkadaş olabilir, ama çoğunlukla bu kişinin aynı yoldan daha önce başarılı bir şekilde geçmiş biri olması ve vazgeçmenin ne anlama geldiğini bilen bir kişi olması gerekir. Üzerimizdeki baskı çok yoğunlaştığı her an arayabileceğimiz, erişilebilir olan ve yaşadığımız endişe konusunda ve zorlayıcı davranışa geri gitmeme konusunda bizimle konuşup rahatlatan, ikna eden birine ihtiyacımız var. Çoğunlukla bu kişinin bir sponsor, 12 adım programıyla ilgili bir kişi olamsına ihtiyaç vardır. 12 Adım programına iyi alternatifler var.Ama çoğunlukla,  net hatları olan bir yapıya ihtiyacımız var ve iyi rehberlik alma, ilham ve güvenilir bir desteğe olan ihtiyacın alternatifi yoktur.

Son olarak, bizim deneyimimize göre, bağımlığa kaçma nedenimizin köklerini araştırmaya da kendimizi adamalıyız. Şefkatle bize, korkularımız ve boşluk hissimizden geçerken rehberlik edecek eğitime sahip bir terapist bulmalıyız. Bu sadece korkularımzı anlamak demek değildir, aynı zamanda ortaya çıktıklarında onlara kapsayabilecek bir konteyner yaratmayı bilmek demektir.

Bir bağımlıktan iyileşmek meydan okuyucu bir deneyimdir. Ama fark ettiğimizde, mutluğumuz üzerindeki etkisini gördüğümüzde, olmamız gereken kişi olmaya motive olduğumuzda ve yardım istediğimizde onun üstesinden gelebiliriz.

Sevgilerimizle , Krish and Amana

******
 KICKING THE HABIT -

Overcoming a Troublesome Addiction

The Quarterly Article by Krishnananda and Amana

Many of us, perhaps even most of us, have or still struggle with being trapped in some kind of addictive behavior. It can be using a substance such as alcohol, marijuana, cocaine, cigarettes, food, coffee, or sugar. It can also be a person addiction -- being dependent on someone for love, approval, and attention or its opposite -- chronically avoiding closeness. We can also avoid our fears, shame, and shock by staying busy, overworking, shopping, or obsessively needing control, power, or seeking multiple sexual partners.

How do we know if some behavior is an addiction?

The bottom line: An addiction is some kind of chronic behavior that keeps us from feeling the fears, emptiness, and profound shame inside that we all have and it has a destructive impact on our lives. Most of the time, we may not even know what we are avoiding because the behavior is so automatic. Or sometimes, we don't recognize that it may be an addiction because it is socially acceptable and has benefits such as feeling sexually free and continually stimulated and entertained, or using substances as part of being with friends.

Andrew felt more comfortable being with people when he drank. It was only after a year of intensive inner work that he came to realize that he was hiding his insecurities behind alcohol. He joined a twelve-step program, committed to becoming sober, and went to regular meetings even though he was initially reluctant to label himself as an "alcoholic." He also committed to frequent growth seminars and regular individual therapy.

Daniela is desperate for love and easily feels panic at the slightest indication of rejection or lack of availability from her boyfriend. He shrinks away from the pressure he feels from her and finds excuses to distance herself. He does not know how to deal with her panicked little girl and feels guilty to take his own space. But after working with his own issues, he has become clear that he does not want to be her mother/father and is beginning to learn to set limits. Daniela is a person addict, objectifying the other person to be her rescuer from her feelings of emptiness and loneliness.

Oscar can only be with a woman when he feels that she is devoted to him and gives him unconditional attention and support. He is deeply involved in his work projects and feels threatened when he is with a woman who has her own autonomy and her own projects. The moment he feels that the woman is less than totally available, he pulls away and begins a new relationship. Oscar is a control addict.

Samuel smokes marijuana regularly. He has never considered this an addiction because for him, smoking is an aspect of his freedom and his carefree lifestyle. Plus he likes the relaxation, expansiveness, and insights that it gives him. When he doesn't smoke, he feels much more anxiety and even has a tremor in his hands. He is using the marijuana to medicate his anxiety. The problem is that he is not aware or dealing effectively with this anxiety. Furthermore, his addiction is driving his girlfriend away because she feels he is not present when he smokes.

What allows us to kick our habit? When are we finally ready to confront and recover from our addictive behavior?

First of all, we have to become aware that we have an addiction and that it is having negative effects on our life. Andrew did not feel real when he drank, Daniela recognizes she is driving her boyfriend away with her desperate clinging, and Oscar is missing a deep intimacy in his life. All three have recognized that they have a troublesome addiction.

Secondly, we have to feel strongly motivated to stop because we realize that the cost of the addiction has become too great.Perhaps the cost is our health, relationships, self-esteem or creativity. We have to reach a point when the desire for growth is greater than the need for instant gratification; when we have found the ability to contain the anxiety and feelings of emptiness and helplessness that is covered by the addictive behavior.

Our addictions are compelling. They are more than just a habit that we can get rid of with discipline and determination. Most of the time, someone who tries to recover from an addiction without doing the deep inner work of exploring fears and shame will not succeed. It doesn't last because as soon as life circumstances aggravate the anxiety inside, we tend to return to our addictive behavior.

Matthew has had a problem with alcohol binging for a long time. He does not drink regularly but whenever his life becomes too stressful, he spends days drinking excessively. He has been to rehab three times and each time, he was convinced that his problem was solved. When the programs were over, he was strongly encouraged to continue with a twelve step program and go to regular meetings. But he refused fully convinced that he did not have a disease or the need for support to stay sober. As soon as his work stress became overwhelming, he went back to binge drinking.

The third criterion for stopping an addiction, is reaching out for reliable support. Depending on what we are dealing with it can be a close friend but most of the time, it needs to be someone who has been through the process successfully and knows intimately what it means to quit. We need someone we can call anytime the pressure becomes too great, someone who is available and who can talk us through the anxiety and the compulsion to return to our addiction. In most cases, it needs to be a sponsor, someone who is connected to the twelve-step program. There are good alternatives to the twelve-step program, but most often, we need structure and there are no alternatives to the need for guidance, inspiration and reliable and dependable support.

Finally, in our experience, we also need to commit to exploring the roots of why we have escaped into our addiction. It is important to find a therapist who is trained to compassionately guide us through our fears and feelings of emptiness. This means not only understanding where our fears come from but also learning how to build a container to hold the fears when they arise.

Recovering from an addiction is a challenge. But when we recognize it, see how it is impacting our happiness, feel the motivation to become the person we are meant to be, and reach out for help, we can overcome it.

With love, Krish and Amana

******17 Mayıs 2013 Cuma

Marlyn Monroe

İyiyim, ama melek değilim..
Günah işliyorum, ama şeytan değilim..
Hoşum ama güzel değilim..
Ben bu büyük Dünyada; sadece sevecek birini arayan ufak bir kızım..

Sevgilerimle
*
With My Love

15 Mayıs 2013 Çarşamba

Acronophology - Akronofolojiİsimlerimizin tesadüfi olmadığını ve her bir harfin yaşamımıza bir enerji kattığından yola çıkıyor akronofoloji.. Ben bir kaç isimle denedim, çok ilginç sonuçlar aldım..

Bir denemek isterseniz  :
http://www.harbiforum.org/burclar-fal-dunyasi/47626-akrofonoloji-ile-isimlerinizin-anlamini-ogrenin.html

Sevgiler

*

Acronophology is claiming that each letter in our name gives a certain energy and path into our lives..
I have tried it out with some names and found the outcome very interesting..

If you would like to try..
http://www.acrophonology.net/

With My Love

10 Mayıs 2013 Cuma

Solar Eclipse 10 May 2013 in TaurusSolar Eclipse in Taurus

Once a year, the Sun and the Moon come together for a brief lovemaking encounter under the luxurious seven star hotel/spa of Taurus. The Moon loves Taurus, in fact she displays her best qualities and traits when she lays on the silk bedsheets, drinking hot-chocolate and listening to the Sun talking about...himself. In fact, some celestial paparazzi once took a snapshot of her when she visited that Taurus hotel and the photograph circulated in the esoteric-wide-web and became one of the Tarot card, knowns as the "Six of Disks," and as you can see it was labeled "Success."When the Moon visits Taurus, just like it is today, she is so pleased with herself that she bestoys success on us all.  But only once a year do we have the Moon and Sun come together in Taurus and that occasion is called the New Moon in Taurus, and even less frequent is when the Moon and Sun conjunct the Tail of the Dragon, which in other words in called, SOLAR ECLIPSE...

Questions:
1. Did you feel a bit more emotional the last few days?
2. Where you evaluating your talents? Am I really doing what I like?
3. Did you think, worry, wonder, count your money and finance the last week or so?
4. Did you have sudden cravings, as if you are pregnant?
5. Did you deal with any self-worth issues, reevaluating your position in a relationship, friendship, work?

If you did, it is all good, it just means you are in-synch with the Universe and experience the leftover of the last eclipse (April 25) mixed with the new energies introduced by the current eclipse. If you really want to understand the roots of your challenges as well as your successes right now, you need to go back all the way to November 2012 where the current eclipses' lessons were laid out. Eclipses influence last for 6 months, which means that whatever was happening two weeks ago sealed the story of the eclipses that started in November 2012 and the current Solar Eclipse in May 10 initiates another story that will conclude at the end of October.

Gahl Sasson http://www.cosmicnavigator.com/ 

With My Love

9 Mayıs 2013 Perşembe

Alt-Üst - Upside Down
Düzenim bozulur, Hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden bilebilirsin Hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını?

Kaynak: Şems-i Tebrizi
http://www.guzelsozlerin.com/sems-i-tebrizi-sozleri.html

Sevgilerimle

*

Don't worry, that your life will be upside down or out of order..How would you be able to know, whether the down part is better or not?

Şems-i Tebrizi

With My Love

3 Mayıs 2013 Cuma

Atılım - BreakthroughÇok değişik bir dönemden geçiyorum..Öyle ki hiçbir şeye tutunma veya güvenme gibi bir lüksüm yok..Sadece olana ve olacak olana güvenebilirim. Herşeyin en yüksek hayrıma olduğuna güvenebilirim. Nitekim öyle de yapıyorum..

Hayatımda ender yakaladığım bir teslimiyet ve kabullenme içindeyim..Bunun bana bu kadar büyük bir özgürlük ve huzur getireceğini tahmin etmezdim.. Ama öyle.. BENİM yapacağım, yapmayacağım, savaşacağım bir şey olmadığını gördüm. Daha da önemlisi kavradım, anladım. Ve yaşıyorum..

İlahi bir düzen var ve onun bir parçasıyız hepimiz. Bize öngörülen rolleri oynuyoruz, sadece akmak var olanla..Gidenlerle ilgili hüzün hissetmiyor muyum? Hem de çok, duygularımı yaşıyorum anda kalarak.. Yasımı tutuyorum, ama yeni ana karşı kör etmiyorum kendimi bu duyguların sisiyle..Zaman zaman yeni ile eski beraber dans ediyor ..Karışık duygular, karışık görüntüler oluyor hayatımda.. Hepsine de izin veriyorum, dolu dolu yaşıyorum..Zaman zaman korkuyorum, içimdeki bir şey kaçmak istiyor..Onu da izliyorum ve izin veriyorum..
Sakin ve sade gözüken hayatım, aslında inanılmaz zenginlikler ve renkler içinde..Ne ilginç...Öyle zamanlar oldu ki, dışarıdan renkli ve hareketli gözüken hayatım içsel bir monotonluk taşıyordu..
Nereye gittiğini bilememek ilginç..Aslında hiçbir zaman bilmiyoruz..Bildiğini zannetmek ilginç..Yeni birşeyler istemek, ama bilinmeyenden korkup olana tutunmak ilginç..Bütün bu çelişkileri yaşarken atılım yapmak ilginç..Ama hepsi de çok güzel ve özel..
Bir hayat yolcusuyum sadece..Herkes gibi..
Sevgilerimle
*
I am going through a very different period. It feels like I don't have the luxury to hold on to anything or to trust anything..I can only trust whatever happens or will happen. I can trust that whatever happens is for my highest good.  That is exactly what I do..

I am in a state of surrendering and acceptance that I seldom am able to catch. I could not imagine that this would bring me huge freedom and peace. But it is..I saw that there is nothing that I should do or should not do or should fight for. More important than seeing, I understood and conceived this. And I am living it through.

There is a Divine order and we all are part of it. We are playing the roles, which are given to us. There is only flowing with whatever happens. Do I feel sadness with the one's leaving? Yes, a lot. I go through my feelings while staying in the moment. I mourn, but I am not making myself blind to the new moment due to the fog of my feelings. From time to time the new and the old are dancing together. There are mixed feelings and mixed sceneries in my life...I let them all be and live fully out whatever  is. From time to time I am afraid, something inside me wants to run away..I also observe and allow this to happen..
My life looks plain and calm, but actually I am in incredible richness and colors. So interesting.. There have been times, in which my life looked colorful and full of action but inside I felt monotonous..

It is interesting not to know where you are going..Actually we never know..It is interesting to think that you know..To want something new to happen, but being afraid of the new and holding on to the old is interesting. It is interesting to  jump, while being in all these paradoxes..But all of them are beautiful and special..
I am just a passenger in life..Like everyone..
With My Love