22 Eylül 2014 Pazartesi

Kişisel Gelişim Yolunda Dikkat Edelim - Be Aware About These Issues on the Path

Kişisel gelişim ve spiritüellik Dünyasında, dikkat edilmesi uygun olan bazı hususlar var. Gözlemlediğim ve zaman zaman atlandığını gördüğüm..Bugün onları dile getirmek istedim:


1- Kişiye hazır olmadığı bilgiyi, hazır olmadığı zamanda vermek yarar yerine zarar sağlayabilir. Bir terapist, şifacı olarak karşımızdaki kişinin travmasını hemen fark edebiliriz. Ama biz fark ettik diye bunu hemen kişiye ifade etmek doğru olmayabilir. Kişinin yaşam gücü, önce daha ufak travmalarla ilgilenebilir. Bazen kişinin esas travmayı aşabilecek gücü ve donanıma sahip olabilmesi için daha minör konuları temizleyip kendini güçlendirmeye ihtiyacı olabilir. Bu travmayı açacağı yerin ona bu alanı tutabilecek kadar güvenli olması gerekir. O esnada yeterli duyarlılık ve alanı tutamayan bir terapist- şifacı daha büyük bir yaraya yol açabilir. Ya da o travmayı iyileştirebilir, fakat kullandığı yöntem bir sonraki aşamalar için daha yüksek savunma duvarları konmasına neden olup kişiyi sonrası için kitleyebilir. Olanı görmek ve bilmek bir erdem olsa da, bu bilgiyi doğru zamanda doğru şekilde kullanmak daha büyük bir erdemdir..

2-Hayatın işleyişi ile ilgili ezoterik bilgiler, fazla erken açılırsa bazı kişilerde bu uygun bir şekilde değerlendirilemiyor. Hayatın gereklerinden vazgeçilip, keyfe keder ve fazla optimist bir yaklaşımla yaşam ele alınabiliyor. Bu da bilgilerin hayatı ele alış becerisini güçlendirmek yerine hayatı sabote edici bir hale dönmesini sağlıyor. En ufak bir rahatsızlık, disiplin ve zorluk karşısında, 'iyi hissetmiyorum, o halde bu benim yolum değil' denebiliyor. Farzedin ki bir işverensiniz veya bir müşterisiniz; karşınızdaki kişi bunu yapmam, bu bana uygun değil, hiçbir kaprisini çekmem vs gibi mesajlar veriyorsa ve herşeyde kendisine nasıl haksızlık yapıldığını anlatıp karşı çıkıyorsa bu kişi ile çalışmak ister misiniz?
Bu tarz yaklaşımlar, hiçbir yolda tutunamamayan, kendini sadece çalışmaların yüksek enerjileri içinde o çalışmadan bu çalışmaya atan bir yaşam şeklini beraberinde getiriyor. Buna kişinin maddi olanakları da el vermiyorsa kişi fiziksel hayatta sorunların içine gömülüyor. Aynı bakış açısı ile çözmeye çalıştığı için, bir türlü anlayamadığı bir şekilde daha derine batabiliyor. Bazen kişinin bir dönem bu şekilde beslenmesi iyi gelebilir, hayata karşı güçlenene kadar bir tamir sürecine ihtiyaç duyabilir. Ama dengeli ve hayatın içinde ayakları yere sağlam basarak ilerlemesi uzun vadede amaç olmalıdır.

3-Bazı kişiler bu çalışma iyi değil, bu şifacı iyi değil diye oradan oraya atıyorlar kendilerini.. Kişi kendini açmaya hazır olmalı. Esas şifayı yapan kişinin kendisidir, karşı taraftan medet ummamalıdır. Kendini açmaya hazır hissetmediği öğretiler ve kişilerle çalışırken buluyorsa, kendini neden ve nasıl sabote ettiğine bakıp kendine dürüst olmaya gayret etmelidir..

4- Bazı kişiler her sorun karşısında, çözülene kadar biraz daha seans almalıyım, biraz daha çalışmaya katılmalıyım diyor. Bunun doğru olduğu durumlar vardır. Ama bazen de kişi yeterince çalışmıştır.Aynı hafta 3 ayrı kişiden 3 ayrı seans almak çok da doğru olmayabilir. Çalışmaların hayata geçmesi için durma dönemini es geçtiği için, izin vermediği için olmuyordur istedikleri.. Çok fazla konuyu, çok hızlı açmak yarar yerine zarar sağlayabilir. Kendi üzerinde çalışan kişi sağduyusunu yanına almalı, kendi iç sesini dinlemeli ve hazır olduğu kadar, hazır olduğu zamanda çalışma sorumluluğunu üstlenmelidir..

Sevgilerimle

*
There are some issues  in the spiritual and personal development World, we need to be careful about.
I would like to mention some of these, which are according to my observations,from time to time not considered well.

1- To give someone information when they are not ready can harm them more instead of helping them. As a therapist our healer, we could be able to see the main trauma of the person directly. But it takes diligence to express it in a right way. It could not be the right thing to let the person face it immediately. The life force of the person could be firstly focusing on smaller traumas. Sometimes the person needs to strenghten themselves and learn the tools well and be confident in using them before they can cope with the main issue. The facilitator, who is not able to hold a clear space and is sensitive enough can cause a bigger trauma. Or they can heal the trauma, but the method which has been used can cause building up defense walls for future healing and could make the person close down. It is a virtue to be able to see the cause in a physcic way, but is a more important virtue to use the information in a right way at the right time.

2- If the the esoteric information about how life works, has been opened up to rapidly for the person, they may lack the understanding how to use it properly. They may give up on the demands of life and try to handle life in an overly optimistic and too easy going way. The result can be, that the information instead of serving in life can sabotage the person in life. The smallest quest for discipline, discomfort, difficulty can be avoided by saying 'I don't feel well in this situation, so it must not be my path'..Let's say you are an employer and you have staff, who says or gives messages like; I will not do this or that, I will not accept any of your unspiritual treatments, I will protest if you act at your smallest in justices..And I have the right to this..Would you choose this person for a job?
This kind of approach can create people who are not able to maintain longevity anywhere, or people who are only living to enjoy the extacy of energy work and go from workshop to the other. If the financial situation of these people are not supporting this lifestyle, it can cause huge problems. Whatever problem they have, they go to another workshop to ''solve it''. Sometimes, we need to mend ourselves by doing this for a while, but on the longterm our aim should be to stay balanced in life and be rooted in life..


3- Some people say this work is not good, that healer is not good and try multiple modalities with the aim to find the right one. One should be ready to open up before looking for a facilitator. The real healing is done by the person itself. The person shouldn't be make it dependent on the outside factor. If the person finds itself in a situation, where they are looking for facilitators who are not suitable for them, the person should ask itself why and how am I sabotaging myself and should try to be honest itself.


4- Some people whenever they are facing a problem, they immediately say what am I doing wrong?, I should have another session to solve this. In some cases this is right. But sometimes the person has worked more then enough spiritually. To book 3 different sessions form 3 different people may not be the right thing to do..In order to make the 'Work' work , we sometimes just need some silent time without spiritual action. Opening up too many topics, in a too short time can cause more havoc then healing. A person working on itself should have the common sense and listen enough to the inner voice to be involved in the spiritual work in a time and amount which is serving them correctly..With My Love13 Eylül 2014 Cumartesi

Stefano D'Anna'ya İthafen - A Tribut to Stefano D'AnnaBugün günümüzün en değerli filozoflarından biri Stefano D'Anna Hakkın rahmetine kavuştu. Tarnrılar Okulu adlı kitabı Dünyada milyonlara ulaşmış bir yazar, kişileri rüyalarına gerçekleştirme gücü veren bir ilham perisi.Kendisini şahsen tanıma fırsatım oldu, onun Türkiye'deki sağ kolu arkadaşım Nehir'in özenli, detaylı, titiz çalışmaları ile Türkiye'de özellikle çok kişiye ulaştı..Prokovatif bir insandı. Toplum koşullanmaları içinde sorgulanmayan, konuşulmaya cüret edilmeyen konuları sohbetlere ilk andan itibaren katardı. İnsanların içinde uyuyan kaplanları canlandırır, tutkularını tekrar hissetmelerine vesile olurdu. Çok zeki ve ifadesi güçlü bir insandı.Konuları en derin katmanlarına kadar enine boyuna irdeler ve herkesin anlayabileceği şekilde sunardı. Kişileri derin uykularından bir daha dönmemek üzere uyandırırdı..Değerli bir düşünür, hayatı zenginleştiren nadide ruhlardan biriydi..

 Ona ithafen onun yazılarından birini paylaşıyorum bugün....

Sevgilerimle..

Kendini Özünde Sev

....Görünen o ki, hazır olmayan insanlar için kendini özünde sevmek, diğer tüm sıradan insanların içinde yaşadığı kaygı, ve daimi kargaşa durumuna kıyasla, hiçbir şeyin ve hiç bir heyecanın olmadığı can sıkıcı bir durumdur. Ancak, içinde kendisine karşı berrak ve net bir sevgi besleyen bir insan için her şey tam zamanında gerçekleşmektedir ve hatta Dünyanın bu karmaşası - her şeyin, görünürdeki isyankar ve birlik oluşturmaktan kaçınan anarşisi hali- bile onun gözünde daha yüksek bir bütünlük seviyesine doğru ilerleyen bir birleşme hareketi olarak belirir.

Yoksulluk zihinsel bir hastalıktır. Yoksulluğu refaha, zorlukları daha gelişmiş bir anlayışa, engelleri daha ileri bir anlayışa dönüştürecek olan şey sadece Düş'tür. Düşleyen bir insan, bir kuruluş ya da bir ülke yoksul olamaz. Yalanı ve kendini balatama eğilimini alt eden bir kimsenin, kendini özünde seven bir kişinin, dışarıdan gelecek herhangi bir yarfım rayışında olmasına gerek yoktur. O, çözümün kendisidir ve hem kendisi, hem diğerleri için yapmanın gücüne sahiptir.

Dünyanın sizin yardımınıza ihtiyacı yok, ancak ciddi bir biçimde sizin değişiminize ihtiyacı var ve esas değişim kendini sevmekle başlar.......

Agenda & Diary For Dreamers'dan alıntıdır..

*

Today one of our temporary most valuable philosophers Stefano D'Anna passed away. His novel 'The School Of Gods' has reached millions of people around the World, he was an inspiring muse for people to help them achieve their dreams.  I had the privilege to personally know him. Especially in Turkey thanks to the dedicated, caring and perfectionist efforts of my dear friend Nehir he reached lots of people. He was a provocative soul. He used to throw topics, which are not easily questionable or need courage to talk about into conversations. He awakened the sleeping tiger in people and made them feel their passion again. He was very smart and was diligent in speech. He would analyze topics layer by layer up into their deepest core and could explain them in a way, which everybody could understand. He awakened people from a deep sleeping state in an irreversible way. He was a valuable thinker and he was one of the rare souls, who made life richer.

I would like to share a part of one of his articles in tribute to him today..

With My Love

Love Yourself Inside

For unprepared people, loving oneself inside looks like a quite boring condition, in which it seems that nothing happens and excitement is missing compared to the state of apprehension and constant turmoil in which ordinary men live. But for a man who remains lucid and firm in loving himself inside, everything is punctual and even the confusion of the World- the anarchy where everything is apparently rebelling and trying to escape from composing itself to unity- appears to be a movement of fusion, towards a higher level of integrity.

Poverty is a mental illness. Only the 'dream' can change poverty into prosperity, difficulties into understanding, obstacles into intelligence. A man, a corporation, a nation who dreams can never be poor. He who has defeated lie and self-sabotage in himself, who loves himself inside, has not to look for any external help. He is the solution and has the power of doing for himself and others.

The world doesn't need your help, but desperately your change and main change is loving yourself..

Excerpt from an article in ' Agenda & Diary for Dreamers'

With My Love

3 Eylül 2014 Çarşamba

İyileşirken.. While We Are Getting BetterYaşam içinde ilerlerken, her türlü deneyimi yaşarken tam içinde olduğumuzda, kabul ettiğimizde, bizde yarattığı tüm duyguları dolu dolu yaşayıp hiçbir anlam yüklemediğimizde ve şok geçirdiğimizde hayvanlar gibi titreyerek bunu attığımızda sağlıklı kalırız.
Aslında başımıza gelen olaylar değil bizi hasta eden, tıkanıklıklarımızı yaratan.. Bu olayları yaşarken ne yaptığımız, nasıl özümsediğimiz, oluşturduğumuz inanç kalıpları bizi çıkmazlara sokuyor.
Ailelerde yaşanan olaylar, travmalar herkesi farklı etkilemekte.. Kardeşler aynı olayları deneyimlese de, biri hayat boyu çözmeğe çalışırken, diğeri zar zor hatırlıyor ve belki başka bir şeyin üstesinden gelmeye çalışıyor..Belki de bu en güzel ispatı bunun.

Yaşam gücü iyileştirme yoluna giderken, benzer senaryolar yaratmakır. Bize kötülük yapmak istediğinden değil. Bloke olmuş duyguları harekete geçirmek, hatırlatıp düzeltme fırsatı vermek için..Örneğin büyük bir kaza geçirmişsinizdir, sonrasında bir şoka girip duygusunu hissedememişsinizdir. Bir kaza daha yaratırsınız, muhtemelen bir başka yılın aynı döneminde..Bu sefer hıçkıra hıçkıra ağlar ve belki titreme nöbetleri geçirirseniz, iyileşiyorsunuz demektir. O zaman da bir daha yaratmanıza gerek kalmaz..

Kuantum alanında yapılan birçok iyileşme çalışmasından sonra enerji yükselmesiyle insan kendini iyi hisseder. Beden arınınca huzuru, coşkusu artar..Yaşam umut dolu ve biz kendimizi dağları aşacak kadar güçlü hissederiz. Çıktıktan sonra çalışmadan başlar esas süreç oysa ki.. Travmalarımza benzer, daha az kuvvetli senaryolar yaratırız. Şimdi artık duygusal şarjı olmadığı veya azaldığı için çok daha donanımlıyızdır ve farkındalık düzeyimiz yüksektir bu sefer geçerken. Ancak oradan farklı bir şekilde geçerek, sağlamasını yaparak geçeriz ötesine tekrar eden döngülerin..

Bazı kişiler ilk andaki enerji yükselmesinin esrimesiyle, tekrar tekrar üst üste kuantum çalışmalarına katılır. ama sonrası süreçleri düşünmezler veya bilmezler..Ve sonra aynı anda karşısına çıkan bir sürü süreçle nasıl başa çıkacaklarını bilemez ve hatta kaçarak sadece enerji esrimesi alanında bağımlı yaşarlar.. Hayatla, kökle temaslarını yitirirler.

Hayatta herşey gibi kuantum çalışmaları da dengeli yapılmalı, insanı sarsmadan zarafetle kaldırabileceği süreçlerle ilerlemelidir..

Sevgilerimle
*
We remain health, while going through life when we are totally in the experience, accept it, when we allow all the feelings to flow through us, Don't put any meaning to what happened and when we allow our bodies to shiver like animals after the shocks we are having.

Not what is happening to us makes us sick or create our blockages..The belief systems that we create, how we interpret what is happening to us, how we are able to digest the events can put us into dead end streets. The traumas in the family effects each member differently..Brothers, sisters who are part of the same traumas are taking it differently, while one can work a lifetime on one trauma, the other nearly can not remember and is busy dealing with another event.. This can be the best example, where we can see this.

When our life force has decided to heal something, it will create a similar scenario. Not because it wants to treat us badly.. More it wants you to get in touch with your blocked or suppressed feelings and give you another chance to express them. For example you had a huge traffic accident and you were in a shock unable to really feel what you were going through. You will create another accident, probably in the same time of another year..This time you will cry out loud and have lots of shivering, which means you are healing. If you have totally gone through it, you don't have to recreate it again.

After having done healing work in the quantum field, we will have an energy high and one feels better. When the body is 'cleansed' peaceful feelings and the joy of life will increase. Life starts to feel full of hope and we will the power to move mountains. The real process will start when we go out. We create similar, lighter scenarios as in our past traumas. Now we won't have or have less emotional charge and we are more aware, therefore equipped to deal with it. When we act differently this time we can go beyond the vicious circles.

Some people once they experience the energy high while working in the quantum field, are running from event to the other. they are either not aware or not think about the processes that will follow. When all the processes envelop themselves simultaneously, they do not know how to cope and sometimes they run away by being in energy work and 'not going out into the field'. They loose touch with life and are not grounded.

Like everything in life healing work in the quantum field needs to be done in balance.. The processes which will follow should be elegantly without causing huge havoc...


Please check the Guide Istanbul (September issue) for an interview with me..


With My Love