16 Aralık 2017 Cumartesi

Ruhsal Öğretmen Sorumluluğu- The Responsibility of a Spiritual Teacher
Ruhsal anlamda öğretmen olmak büyük sorumluluk ister. Bu o kadar büyük bir sorumluluk ki, ben zaman zaman doğru insan mıyım diye sorguluyorum kendimi seminerlerden önce. Sonra evrenin mükemmel eşleştirme programına güveniyorum. Bir araya getirildiysek mutlaka birbirimize fayda sağlarız diye güveniyorum.

İnanıyorum ki, öğretmenin kafasında herhangi bir konuyla ilgili doğru veya yanlış algısı varsa, katılımcıları farkında olarak veya olmayarak, kendi doğrusuna yönlendirecektir.

Oysa ki doğru diye tanımladığımız birçok şey bizim kör noktalarımız olabilir. Doğru diye karar verdiklerimizi artık sorgulamayız, dosyaya kaldırırız. Bu konuda tutucu oluruz ve sınırlar oluştururuz.
Medeniyeti, kolektif yaşamı bir sonraki seviyeye taşıyanlar kolektif bilincin doğru ve yanlış olarak tanımladıklarını sorgulayanlar olmuştur.

Benim için ruhsal öğretmen olmak, kişiye kendini geri kazandırmak, farkındalığını arttırmaktan geçer.  Kişi, anlattıklarımla benim 'aha'larımı devralmak yerine, kendi 'aha'larını' yaşar ve kendi yolunda büyürse, kendine olan sevgisi artarsa bir katkım olabildiğini düşünürüm.

Ruhsal konuları bir matematik formülüne çevirmeye çalışıp, a+b=c gibi bir cevap bekleyen katılımcılara verecek çok şeyim olmaz. Ruhsal konuları, zihinsel bir formülle çözmeye çalışmak sadece zihnin güven duygusuna hizmet eder. Zihin bu konuyu da çözdüm, tasnif ettim, dosyaya koydum, artık hakimim ilüzyonu yaşar. Kişinin ruhunu büyütmez, farkındalığını arttırmaz bu formüller.
Ayrıca  ruh, zihnin ötesine geçmek istediği ilk fırsatta da bu formülü çürütmek isteyecektir.
İşte o yüzden her seminerden önce, yardımcı rehberlerimden yardım isterim. Sadece ve sadece, kişinin kendi gerçekliğinde büyümesi için, farkındalık yolunda ilerleyebilmesi için doğru kanal olabilmek için..

Ama belki benim bu doğru diye bildiğim bile sorgulanmalı.. Kim bilir:))

Sevglerimle..There is a big responsibility in being a spiritual teacher. This is such a big responsibility, that each time I give a workshop it makes me consider whether I am the right person to give the specific workshop. But than I trust the excellent matching program of the universe and think that if we are brought together there is a reason for it and we will benefit mutually from it.

I believe that if a teacher has an opinion about what is right and what is wrong about a certain subject, he or she will manipulate the participants in that certain direction, wether being aware of it or not.

But what we consider as 'right' can create our blind spots. Because whatever we consider as 'right', we stop questioning and start putting  into files. We become conservative about it and it will start to built up our limitations.
People who have taken part in carrying the civilisation to the next step are the ones who have questioned the known 'right's and 'wrong's of the society.

For me being a spiritual teacher means helping people become more of who they are and helping them raise their awareness. If the participant, Finds their own 'aha's, and not take over my 'aha's by what I tell and do, if the process will raise their self love; it means for me I have been able to contribute..

I will not be of any help, for participants who are looking for answers similar to mathematical formulas, answers as solid as a+b=c.  Trying to put spiritual matters into mathematical formulas will only serve the need for security of the mind. The mind will have the illusion: I have solved the issue, I can put it in a file, and I am now in control of it. This formulas don't serve the growth of the soul and don't serve in becoming more aware.
Also when the soul wants to go beyond the mind, it will make sure that this formulas won't work anymore. Therefore I ask my guides help before every workshop. I want them to help me, to be a right channel for the participants in order to help them grow on their own path and to help them raise in awareness, only as much as they are ready to.

But maybe even this 'right' of me should be questioned, who knows:)

With My Love..

*