10 Ekim 2014 Cuma

Domine Etmek - DominatingHerkes Dünyayı bir şekilde kurtarmaya çalışıyor. Global olarak  alınması gereken kararlardan bahsediyor. Kimisi kötüyü silahlarla yok ederek, kimisi spiritüel olarak eriterek, kimisi din yoluyla.. Herkes en doğru yolu bulduğunu düşünüyor ve diğerlerini bu yol konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Hiç; ben doğruyu buldum, tek doğru bu, sen de bunu takip etmelisin enerjisi ile size birşeyler anlatan birini dinlediniz mi? Nasıl hissettiniz? Benim eskiden tepkim, mesajı dinlemeden, kendimi vermeden direkt direnmek, karşı sav bulmak ve tartışmaya girmek olurdu. Zira doğa kanunu, içgüdüsel olarak güçlü olanın ayakta kalacağını bilmek, yok olma korkusu yaşamak ve yaşamda kalma savaşının başlaması şeklinde oluyor..
Şimdi ise daha terapist gözüyle bakıyor ve yarasına odaklanıyorum..

Eğer Tanrı milyarlarca insanı yaratırken, hiçbirini diğerinin kopyası şeklinde oluşturmayacak kadar yaratıcı ise, biz niye herkesi bir kalıba sokmaya çalışıyoruz?

Geçen akşamlardan birinde  National Geographic Dünya gezegeninde insan yaşamı üzerinde çok beğendiğim bir belgeseli izledim. O kadar değişik yaşam şekilleri var ki bu Dünyada..
Örneğin soğuk diyarlardan birinde bir köyün tüm erkekleri yaz ayları boyunca kendilerini geliştiriyor, eğitiyor ki, hep birlikte kışa girerken kendi yaptıkları kayıklar ve mızraklarla ölümü göze alarak bir köpek balığını avlayabilsinler. O köpek balığı avlanıp köye geri dönüldüğünde büyük bir bayram oluyor, zira kışı geçirmeleri için yiyecek olarak tek şansları bu balık. Tanrı bu köyü buraya, bu köpek balıklarını o denizlere vermiş ise..Doğa ayakta kalmak üzere kurulmuş ise, düzen mükemmel işliyor demektir.

Şimdi siz bu köye gelip, sıcak ve bol bitkili bir iklimin insanlarının yarattığı vejeteryan yemek kültürünü yerleştiremezsiniz.

Bazı habitatlarda yaşamda kalabilmek öyle bir mücadele ki, bu insanların herhangi başka birşeye vakti kalmıyor, buralarda farkındalık çalışmaları yapmak ne derece doğru..

Ben şu anda herşeyin komforlu bir şekilde işlediği ve kendim üzerinde derinlemesine çalışabildiğim bir yaşam şekiline sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Bence bu Dünyada tek doğrunun olduğunu düşünmek ve herkesi kendi düşüncesinde, yani tek doğruda ikna etmeye çalışmak tüm sorunları ve huzursuzluğu beraberinde getiriyor. 'Öteki' olanı yok etmeye dayalı her türlü bakış açısı savaş, mücadele, huzursuzluk ve yıkım getirecektir. Herkesin kendi olarak güvende yaşayabileceği, kabul edildiğini hissedebildiği bir yaklaşım bulursak 'Dünya kurtulur' kanımca.. Tabii kurtulacak bir Dünya varsa...İlahi düzende, herşeyin bir yeri var ve seçim alanında her oyuncu için bir oyun var..

Tek tip bir doğru, tek tip bir yaşam ve tek tip bir insan olsa bu Dünya ne kadar sıkıcı olurdu.. Hiç düşündünüz mü?

Sevgilerimle..

*
Everyone tries to safe the World in one way or another, talks about what kind of decisions should be taken globally. Some want to destroy the evil with guns, some try to dissolve it spiritually, some choose the way of religion. Everyone believes that they have found the best way and tries to convince others to choose their way.

Did you ever listen to someone, who talks with you with the energy of 'My way is the right way, I have discovered it, you need to follow me.' How did you feel about it? Before my reaction would be to directly resist, without really listening to the message and actually only the listen with the means to find an opposite point of view, and argue passionately.. As a law of Nature, we know instinctively that the stronger one will survive, our fear of existence will be triggered, and our struggle for staying alive will start.
Nowadays, I focus from the point of view of a therapist, examining and looking at what the wound of the person is.

If God is so amazingly creative that there is no human being, who is the exact copy of the other one, why are we trying to put everyone in the same basket?

In one of the former evenings I watched a documentary on Human Habitat on the Planet by National Geographic, which I like very much. There are so many different ways of living on the planet.

For example, there is a village somewhere in a cold climate zone in which the men of the village are working and training themselves during the whole summer with wooden boats and handmade spears, risking their lives in order to kill a shark. When the moment has come and they succeed in hunting the big shark, there is a celebration in the village , because the only food they are able to eat  in the winter is this hunt.
God has created this village in this part of the World and put the sharks in the sea around it. The system to survive, the nature works here perfectly..

You can not come to this specific village and introduce a culture of a hot climate and lots of vegetation where people choose to be vegetarian.

 In some of the habitats there is such a struggle to survive, that these people do not have time for anything else. How right is it to talk about awareness topics in this parts of the World.

I feel extremely privileged and lucky to own a lifestyle, where I have enough comfort and time to spend time working on myself..

In my point of view to think there is only one right path on the earth and try to convince or even force everyone to choose for it creates problems and restlessness. All points of view, which are based on eliminating whatever falls in the definition of the 'Other' will create struggle, wars, disease and destruction. If we want to 'save the World' we need to find a way of approach in which everyone feels accepted and can live secure. If there is a World to be saved.. In the Divine order, everything has it's place and there is free will to play the game each and everyone wants to play.

Did you ever think about, how boring the World would have been, if there was only one type of living, one specific kind of human being?

With My Love