13 Ağustos 2015 Perşembe

Spiritüel Alem - Spiritual World


Uzun yıllar ruhsal konularla ilgili kitap okuyan, bir çok bilgiyle donanımlı yolculuk yapanlar var. Bilgiyi; bedeni, ruhu, duyguları özümsemeden uygulamaya, bu şekilde kısa yoldan aydınlanmaya geçmeyi arzulayan, acıdan kaçınanlar var. Ne yazık ki, bazen bu bilgilerle yolu bulmaya çalışırken kaybediyorlar. İç seslerini duyabilseler çoktan gidecekleri yerlerde, kişilerde onlara iyi gelenden daha uzun kalıyor veya sebat etmeleri uygun olan yerlerde 'akış'ı yakalayamadıkları için, hemen pes ediyorlar..

Bazen, daha güçlü olmamız için sebat edeceğimiz zorlu süreçler de verebilir evren, bizi sıkıştırabilir. Bu durumlarda, spiritüel sorumlu biri olarak ilerlemek istiyorsak, süreci yaşamaktan kaçınmak değil, yaşarken, etrafımızdakilere saldırmamak, kabullenmek, yakınmamak ve sebatla ilerlemek gerekebilir. Ama bazen de, içinde bulunduğumuz gerçeklik artık bize hizmet etmiyordur, hiç bir yaşam coşkusu vermiyordur ve bizim gücümüzü elimize alıp oradan çıkmamız gerekiyordur.
İşte bu ayrımı bize iç sesimiz anlatacaktır..

Her birey, kendine özgü ve yolculuğu da özgündür. Buda'nın yolu dahi olsa, diğer tüm önden gimiş olan ışık yolcuları sadece ilham kaynağı olabilir, yeni ufuklar ve fikirlere doğru bizi açabilir ve uyarabilir. Ama herhangi birinin yolu, birebir bizim yolumuz olamaz.
Bilgi; içimizden gelen bilgeliği ve iç sesimizi yok sayarak bize belirli davranış ve yaşam şekillerini dayatıyorsa, bize hizmet etmiyor demektir. Hatta, 'bulduk' illüzyonunu yaşarken kaybolmuşuz demektir.
Spiritüel yolculuk; cesaret ister, güç ister, dayanıklılık ister ve acıdan kaçmaya hizmet etmez.. Yaşamımız ve yaratımımız için daha çok sorumluluk almamızı ister. Korkularımızla yüzleştirir bizi..
Evet, enerji çalışmaları frekansımızı ve farkındalığımızı bir anda yükseltirken, müthiş bir haz duygusu verir bize. Ama sonrasında, o frekansa fiziksel hayatımızı da taşımamız için, süreçlerden geçirir bizi.. Çok yoğun, acıdan kaçınmak, hazza sığınmak için üstüste çalışmalar yapıyorsanız, fiziksel hayatınızda hızlandırılmış bir çok sürece hazır olmanız gerekebilir..
Bu nedenle, iç sesinizi dinleyin.
Hazır olduğumuz ve sonrasındaki süreci kaldırabileceğimiz ölçüde dengeli çalışıp, ayaklarımızı yere sağlam basalım derim..

Sevgilerimle..

*

There are spiritual seekers, who have read many books and have fed themselves with lots of knowledge. They want to practice the knowledge, without having processed it with their bodies and emotions in order to find a shortcut to enlightenment and they want to avoid any pain.
Unfortunately instead of finding the way by using their knowledge, they lose it completely.
They stay too long in places and relationships, which they should have left way before, because they can not hear their inner voice anymore  or they quit realities, where they should have persevered because  according to them; 'the flow' is not right.

Sometimes, the universe gives us hard processes, can push us into a corner and asks us to persevere, so that we can become stronger. If we want to proceed as a spiritual warrior in these cases, we are not asked to avoid the process, but go through it gracefully. This means, not putting the burden and blame on others, not complaining, accepting and going through the path with patience.
Other times, the reality we are in doesn't serve us anymore, doesn't give us any joy of life anymore and we need to be powerful enough to leave..
It is our inner calling, our inner voice which will tell us what to do in each and every situation.

Each individual has their own unique journey. All the masters of light, which have been before us, even Buddha can only be an inspiration to us, can open up our minds to news ways of thinking and
initiate us. But none of their paths can exactly be our specific path.

If the knowledge we have gained, is ignoring the wisdom from within and our inner voice and pushes us into life styles which do not fit us; it simple means, the knowledge doesn't serve us.
It means that we are totally lost, while having the illusion 'we have found the way'.

The spiritual path needs courage, needs power, persistence and doesn't serve the avoidance from pain.
It wants us to take responsibility for our lives and creations. It makes us face our fears.

Yes, when we do some energy work and raise our vibration and level of awareness we will feel incredible blissful states. But afterwards, in order to adapt our new frequency to our physical lives we need to go through some processes. If you are addicted to the blissful state and do lots of energy work, in order to avoid pain, you need to prepare yourselves to fastened processes on the physical plane.
Therefore, listen to your inner voice.
I would say only do as much work as you are able to handle and stay grounded..

With My Love


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder